Kosmosofie; “het is zoals het is”

Spiritualiteit. Steeds meer mensen hebben het er over. Thuis, op verjaardagsfeesten, tijdens het winkelen maar ook op het werk. Steeds meer mensen zitten met vragen, belangrijke vragen, levensvragen zelfs.
Diverse mensen komen erachter dat ze dikwijls in een cirkeltje draaien, ze draaien continue ergens omheen maar weten nog niet precies wat dit is. Men gooit ergens een balletje over op en de meningen, (voor)oordelen en eigen waarheden vliegen over de tafel.
Jawel, er komt een gesprek op gang.
Een gesprek kan makkelijk ontaarden in een discussie. Eigenlijk gebeurt dit omdat er ego in de mens zit. Dit ego, of lager zelf, wil zijn gelijk hebben om zichzelf te beschermen. Het ego is namelijk bang om persoonlijk aangevallen te worden of te zien dat men zich vergist.
Het ego komt heel snel naar boven via emoties die onbewust in de stem gelegd worden tijdens een discussie of gesprek. Deze emoties maken dat de man of vrouw in zo’n gesprek “daadkrachtig, wilskrachtig, verlegen, zeker of onzeker” etc. overkomt.
Men doet veel om zijn of haar zin te krijgen. De één is daar geraffineerder in dan de ander. Zonder dat we het weten zijn wij mensen wat dat betreft allemaal aan het manipuleren.

Een persoonlijke waarheid is nog geen universele waarheid.

Vaak komt iemands persoonlijke waarheid op tafel. Men gaat dan volledig voorbij aan het feit dat een persoonlijke waarheid geen universele waarheid is. De persoonlijke waarheid wordt woordelijk sterk verdedigd, naast lichaamstaal, en eventuele statusverhogende eigenschappen zoals studie of iets dergelijks.
Allemaal om de persoonlijke waarheid kracht bij te zetten. Om de ander te overtuigen dat de verteller in kwestie gelijk heeft.
En krijgt deze gelijk, dan is het ego gestreeld.

In het bedrijfsleven gaat het nog een stap verder. Pas wanneer het vastgelegd is in de notulen wordt het ego goed gestreeld. Zo bestaat er in de maatschappij ook iets als: Een Persoonlijk Ontwikkelings Plan (+ bijbehorend gesprek), coachings-gesprekken en Beoordelingsgesprekken. Menig mens wordt niet goed van deze beoordelingsgesprekken; één misstapje in het hele jaar is al voldoende om een minpunt te krijgen, of in ieder geval een “belangrijk ontwikkelpunt”. Er zijn “beoordelaars” die hier ook niet goed van worden. Wanneer men het echt goed zat is vindt er in de mens een verandering plaats. Het bewustzijn wordt iets groter. Het oordelen voelt voor hen niet zo goed meer. En men gaat er vervolgens over nadenken. Al denkend wordt men wijzer. Al voelend wordt men wijzer.

Dit is slechts een klein voorbeeldje van wat er kan afspelen in de maatschappij als leermoment. Zo zijn er triljarden leermomenten in de wereld. Zoveel mensen, zoveel wegen, zoveel leerscholen. Al deze momenten en al deze wegen zijn geschapen door de Lichtwereld, het Al (met hoofdletter). Zoals de Lichtwereld ook de mens, plant, dier en de Kosmos geschapen heeft. Het doel van het Al is dat wij mensen één worden met het Al. Om dat te kunnen dienen we eerst ontzettend veel te accepteren en te begrijpen.

Kosmosofie leert je bewust naar jezelf te kijken en helpt je je acceptatiegraad te verhogen.

Aan groeiende wijsheid kunnen wij simpelweg niet ontkomen, wij mogen er zelfs duizenden jaren over doen. Al levend worden wij wijzer. Wijzer worden wij door vallen en opstaan, begrip en acceptatie, continue naar een hoger niveau. Het leven dwingt! Alles hoort er dus bij. Ieder mens heeft daarom zo zijn eigen levensweg. Iedere weg is uniek en mogen wij allen respecteren. Ook al doet iemand, vanuit onze visie, nog zo dom, wij dienen te weten… ècht te weten, dat die iemand zijn eigen weg of zijn eigen leerschool heeft: Karma! Die mens mag er zijn.
Karma lost alles op. Karma lost alles op in het Zijn. Simpel gezegd; wie zaait zal oogsten. Karma is de wet van oorzaak en gevolg, wat weer een leerschool inhoudt. De mens wordt hierdoor wéér een stukje wijzer.

Wie zijn wij om te mogen oordelen over “goede” of “slechte” handelingen van iemand. Yin zit immers binnen Yang en Yang zit binnen Yin. Dus wat is goed en wat is slecht? Het is allemaal relatief. Wij kennen de weg van die persoon helemaal niet. In plaats daarvan mogen wij die persoon leren zien zoals hij is en leren accepteren zoals hij is. Wij mogen het oordelen er dus uithalen, uit het vakje trekken, uitpakken of loslaten, wij hoeven helemaal geen belang te hechten aan het oordelen. Wij zijn geen rechters. De paradox is dat wij net zolang behoren te oordelen, tot wij er zelf achter komen dat we al dat oordelen los mogen laten. Omdat het oordelen geen aansluiting vindt bij de Geest.

De Geest laat alles zijn en oordeelt niet.

Wij behoren het Christusbewustzijn of het Boeddhaschap te integreren in ons leven.
Karma is een werkwoord. Net als “zijn!”
Wij mogen daarom oordelen totdat wij een ons wegen. We mogen zelfs denken totdat we een ons wegen, spreken totdat we een ons wegen. Noem maar op. We gaan uiteindelijk allemaal evolueren tot het Zijn. Iedereen gaat uiteindelijk op in het licht. Op een gegeven moment behoren we het Christusbewustzijn of het Boeddhaschap te integreren in ons leven. We zullen uiteindelijk weten.

Kosmosofie ; de leer van het Al.
Om dit te begrijpen, om antwoorden te krijgen op alle vragen is simpelweg ruim begrip en heel veel acceptatie nodig. Begrip en acceptatie om jezelf te leren begrijpen. “Ken uzelve” zei men. “Ken uzelf en u kent God”. Kosmosofie behandelt deze steeds zuiverende materie en wordt daarom ook wel: “de leer van het AL” genoemd. Het is zoals het is. Wanneer wij in staat zijn te accepteren dat alles is zoals het is worden wij uiteindelijk onbewogen.
Onbewogen voor allerlei gebeurtenissen en emoties. We kunnen dan heel veel laten zijn.

Elk mens heeft de drang naar vernieuwing en verruiming van zijn visie in zich zitten.
De Kosmosofische stroming is zich nu op aan het maken voor een krachtige verspreiding. Elk mens heeft de drang naar vernieuwing en verruiming van zijn visie in zich zitten.
Hier maken wij gebruik van door de mens, die dat al wenst, te helpen naar een ruimere visie toe te groeien.

Al-begrip is de visie van de lichtwereld.
Vele visies zijn ruim. De ruimste visie heeft Al-begrip voor al wat is. Al-begrip is hierbij de visie van de lichtwereld, die altijd weet waarom hetgeen dat is, plaatsvindt. Het al, met de kleine letter, is de uiterlijke wereld, die vaak weinig weet heeft van innerlijke motivatie en bijbehorend innerlijk weten.
Kosmosofie is een van de stromingen die in de wereld gelanceerd wordt om hier verandering in aan te brengen. Het Al laat dit krachtig gebeuren, omdat kernachtige visies in de uiterlijke wereld nog steeds gebagatelliseerd worden. Spiritualiteit wordt vaak met zachtheid geassocieerd, terwijl de waarheid vaak als hard betiteld wordt. Wie vanuit de kern van de zaak werkt, weet dat de waarheid hard is voor noten die nog gekraakt behoren te worden. De mens wordt door het Al bezien als een versluierde Godheid in wording. De kern is meegaand, ten aanzien van de lichtwereld en de hierbij behorende alomvattende visie.
De schil is echter vaak hard, hardleers bezien vanuit het Al.
Het al mag zich verzetten tegen deze innerlijke visie en tijdelijk ziek zijn. Het Al werkt aan de oplossing en weet dat het beter is om mee te stromen met de lichtwereld en de wijsheid dat een gezonde geest in een gezond lichaam woont serieus te nemen.
Al-wijsheid weet dat in deze tijd veel zgn. wijzen zich verzetten tegen de ontluikende lichtvisie, omdat zij niet kunnen geloven of begrijpen waartoe het Al, met zijn Al-wijsheid, dient.
Wat zij wel weten is wat zij persoonlijk willen en wat zij ervan vinden. Zo kenmerkt zich het lager zelf (het al) dat tijdelijk niet anders kan dan tegen het Hoger Zelf (het Al) te zijn.
Het Al hanteert tegelijkertijd vele methoden, bij nadere beschouwing alle methoden, om het al (de meerderheid der mensheid) uit de droom te halen.
Enkele methoden kan men herkennen in de woorden Boeddhisme, Christendom en Islam. Er zijn uiteraard veel meer stromingen, neem bijvoorbeeld het Jodendom en het Hindoeïsme. Tevens mag men filosofie, geschiedenis en politiek noemen als een stroming die leidt tot een hogere wijsheid.
De hoogste visie is de Al-visie, zich al-overkoepelend bewust van de functies van alle zijn. Het Al laat al zijn.

Alles wordt bezield vanuit Al-kracht en Kosmosofie legt helder uit hoe. Dit is de kracht van Kosmosofie.
Tevens mag men alles, wat zo zuiver mogelijk wordt aangeboden, zolang men dat wenst betwijfelen. Kosmosofisch weten heeft weet dat tijd noodzakelijk is om tot waar begrip te komen en dat zelfs waar begrip dynamisch is, d.w.z. niet statisch.
Zowel denken als weten is in zijn zuivere vorm dynamisch.
Statisch denken wordt door ons dynamisch gemaakt. Daarom brengen wij de universele waarheid als zijnde de waarheid.
Hierdoor activeren wij het denken.

Het zou belachelijk zijn als Jezus, Mohammed, Krishna of Boeddha hun visie zouden brengen als een twijfelachtige waarheid. Dat doen wij dus ook niet.

Het Al liet en laat al zijn.

Voor ons zijn uiterlijke waarheden en persoonlijke belevingen tijdelijk, doch noodzakelijk voor de evolutie van de mens om tot de universele waarheid door te dringen.
Wij brengen een visie die men de geïntegreerde visie van het levende Christusbewustzijn en het geïncarneerde Boeddha-schap mag noemen. Wij doen dit via geïncarneerde meesters en beginnen al ver voor 2012.
Tijd heeft niet onze interesse. Wij hebben nooit haast en wel een spreekwoordelijk engelengeduld. Wij zijn allen leden uit de groep van aartsengelen en engelen, die ons bewust hebben mogen aansluiten bij Al-wijsheid. Al-wijsheid nadert de aarde en via onze meesters wensten wij daar jarenlang geleden al op te wijzen, terwijl de tijd schijnbaar niet rijp was.
Voor sommigen wel, voor anderen niet. Zo kenmerkt zich de dualistische wereld, die wij het aardse al noemen. Vanuit het Al bezien is het al een tamelijk primitieve leerschool, die zich langzaam verheft naar ontluikend meesterschap. Degenen die daaraan toe zijn, zullen zich aangetrokken voelen tot het door ons op de universele waarheid gerichte meesterschap. De anderen vervolgen hun weg, totdat zij het punt naderen waarop de inwijdingen naar geestelijk inzicht ook hun interesse krijgt.
Dit mag lang duren.
Toch zullen er nu al velen zijn die de naderende Al-wijsheid wensen te integreren binnen hun bewustzijn en universele wijsheid zullen accepteren als de mooiste aller religies. Alzo gaan wij regelmatig iets verder dan het uiterlijk Christendom en het uiterlijk Boeddhisme, wetende waar dit alles goed voor is.
Onze visie werkt mee aan het hernieuwd creëren van een Al-visie in het al. Alle gebeuren heeft bij nadere beschouwing zin. Men mag dit betwijfelen, want alle gebeuren heeft zin, ook twijfel.

Het Al werkt vanuit alwetendheid, vrij van twijfel.

Het Al liet en laat al zijn.

In alle tijden en op elk niveau.

Dit mag men betwijfelen, zolang heilige oorlogen en eigenbelang verheven lijkt boven Al-wijsheid.


bron: http://www.inspirada.nl/
kosmosofie